Hanyš

Před tím jsme měli systém, který fungoval obdobně. Ale vyhodnocení jsme dostávali zpětně až za měsíc. O2 to dokáže ihned. A někteří zaměstnanci nám tu za měsíc dokázali udělat škodu za mnoho peněz a my jsme na to přišli až na konci měsíce. Takže změna určitě přinesla hodně.
Jan Müller, vedoucí servisu, Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o.

Informace získané monitoringem firemních vozidel zdaleka nešetří jen pohonné hmoty. Přesné online informace o poloze a pohybu aut a strojů slouží dispečerům k efektivnímu plánování přesunů techniky a prací u zákazníků, ke kontrole pracovní doby, pro vykazování prací zákazníkům a fakturaci. Služba O2 Car Control stroje rovněž chrání před poškozením a krádežemi.

Řešení od O2 ve zkratce

Přes čtyři roky monitoruje společnost Hanyš prostřednictvím služby O2 Car Control nejen pohyb, ale především provoz a činnost jeřábů, vozidel a těžké techniky.

Díky službě O2 Car Control můžou kontrolovat jak přírůstky a úbytky pohonných hmot v nádržích vozidel a strojů, tak i jejich spotřebu. Lidově řečeno dokáží zjistit, zda pohonné hmoty, které vytekly z čerpacího stojanu, skutečně natekly do palivové nádrže. Detailní monitoring celého vozového parku výrazně zlepšuje hospodaření s pohonnými hmotami napříč celou firmou a minimalizuje množství krádeží pohonných hmot.

O2 Car Control pro společnost Hanyš detailně

Prudký úbytek nafty v nádrži, neoprávněný vstup do zaparkovaného vozidla, delší stání se zapnutým motorem, ale třeba i jízdu nepovolenou rychlostí systém oznamuje formou SMS nebo e-mailu online v reálném čase. Dispečer může okamžitě přijmout potřebná opatření. Služba Car Control firmě Hanyš přináší ale ještě mnohem více informací.

Informace poskytované službou O2 Car Control slouží k přesné evidenci činností strojů, poskytují podklady pro fakturaci a umožňují kdykoliv přesně dohledat, kdy a kde který stroj byl, kdo jej řídil a jak dlouho tam pracoval.

Spotřeba na kilometr i hodinu práce

Jedna věc je, že jeřáb jede na místo určení, druhá, že skutečně pracuje. U dvoumotorových jeřábů Car Control sleduje samostatně činnost každého z motorů, u jednomotorových se jednoduše přepíná mezi jízdou a prací.

O2 Car Control navíc umožňuje přenášet data z nejrůznějších čidel a snímačů. Sedadlový spínač spolu s monitorováním činnosti motoru umožňuje například zjistit, zda motor jeřábu neběží naprázdno, zatímco jeřábník si odskočil na kávu nebo podřimuje opodál na sluníčku.

Nižší náklady na údržbu

Součástí služby Car Control je také sledování stylu jízdy řidičů. Ten je při převozu těžké techniky důležitý nejen z hlediska bezpečnosti, ale má i podstatný vliv na životnost vozidel, a zejména opotřebení pneumatik. Náklady na jejich obměnu jsou nemalé. Společnost Hanyš sledování stylu jízdy v současné době zavádí.

O společnosti

Česká rodinná společnost Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o. zajišťuje jeřábnické práce a přepravu těžkých nákladů. Kromě nich nabízí zákazníkům i řadu doplňkových služeb, například vytvoření výkresů a projektové dokumentace, vyřízení veškerých formalit, možnost skladování břemen ve vlastních prostorách nebo i odbornou koordinaci průběhu prací.

V současnosti disponuje 74 jeřáby a 19 speciálními podvalníky na těžkou přepravu. S pobočkami v Plzni, Litvínově, Hradci králové, Liberci, Jihlavě, Brně, Ostravě, Praze-západ a Radonicích je schopna poskytovat služby velkému množství zákazníků současně po celé České republice. Dokonalý přehled o provozu a pohybu strojů je proto klíčový.

Mohlo by vás zajímat

Kdy se mi služba hodí

  • Potřebuji mít přehled o firemních vozidlech (osobních, nákladních, atd.), kde se nacházejí, kolik ujela km, jaká je jejich spotřeba a využití.
  • Potřebuji průkazně vykazovat ujeté kilometry pro fakturaci služeb.
  • Potřebuji mít z bezpečnostních důvodů přehled o pohybu pěších zaměstnanců v terénu (kurýrní služby, záchranné a bezpečnostní složky, těžební průmysl aj.).
  • Chci snížit rizika zneužívání služebních vozidel k soukromým účelům.

Jak O2 CarControl šetří náklady

  • Uspoříte čas strávený ručním vedením knihy jízd
  • Snížíte provozní náklady (opotřebení vozů, opravy, údržba, spotřeba), a to sledováním, jak se řidič k vozidlu chová - překračování rychlosti, akcelerace, volba tras, nebo dalších parametrů vozidla
  • Optimalizujete trasy
  • Sjednejte si ve vaší pojišťovně slevu na havarijním pojištění na krádež vozidla až do výše 20%. Dle definice většiny pojišťoven služba O2 Car Control splňuje požadované parametry na zabezpečení vozidla pasivním vyhledáváním.

Oborová řešení

Sledování domíchávačů betonu
Automatizované vyhodnocování a hlídání míst vykládky. Více

Sledování přepravy zvířat
Vzdálená kontrola, dokladování cesty a monitoring podmínek v přepravním prostoru. Více

Sledování vozidel technických služeb
Kontrola a dokladování činnosti speciálních údržbových vozidel (sypače, kropicí, čisticí a popelářské vozy). Více

Fungování v zahraničí

Službu O2 Car Control můžete plnohodnotně využívat pro vozidla pohybující se po celé Evropě.

Nabízené varianty služby uspokojí jak zákazníky, jejichž vozidla se v zahraničí pohybují pouze výjimečně, tak zákazníky s vysokými požadavky na sledování vozidel bez ohledu na státní hranice. To vše pouze za běžné ceny datových či SMS přenosů, bez paušálů či aktivačních poplatků.

Zavolejte nám 800 111 777