Technické služby Hradec Králové

K přínosům, které sledování pohybu vozidel přináší, patří kromě výrazného zvýšení efektivity řízení zejména úspora pohonných hmot, zamezení černých jízd nebo zlepšení využití pracovní doby řidičů.
Ing. Miloš Matyásko, vedoucí střediska dílen

Vozový park Technických služeb

Projekt sledování vozidel v Technických službách Hradec Králové v současné době zahrnuje 140 vozidel, asi 200 řidičů a bude se dále rozšiřovat.

Ve všech vozidlech jsou sledovací jednotky doplněné čtečkami identifikačních karet, jimiž se přihlašují řidiči. Systém zajišťuje reporty, které umožňují přenos informací
o pohybu vozidel do navazujících administrativních systémů. Kromě toho připravuje údaje o tankování, od nichž se odvíjí sledování spotřeby.

Nejdůležitější je mít přehled

„Dokonalý přehled, kde se pohybují naše vozidla a kdo je řídí, nám výrazně usnadňuje nejenom práci v terénu,
ale i v kanceláři, zejména v administrativě provozu
a účetnictví.“
– Ing. Miloš Matyásko, vedoucí střediska dílen

Pro efektivní řízení prací je důležité v reálném čase sledovat, v kterých oblastech se vozidla pohybují, zda se pohybují po určených trasách a kdy, kde nebo proč oblast opustila. Na to pak navazují všechny další činnosti, jako je např. dispečink zimní údržby či vyhledání nejbližšího vozidla v případě náhlého zásahu.

Dalším důležitým údajem je identifikace řidiče, který vozidlo řídí. Na ten navazuje kontrola dodržování zadaných tras a úseků, automatická tvorba knihy jízd nebo administrativní a účetní činnosti.

Řešením je Car Control
Dlouhodobé zkušenosti ukázaly, že nejvhodnějším řešením je on-line sledování vozidel, které jako službu poskytuje Telefonica O2.

O2 Car Control umožňuje sledovat:

 • polohu jednotlivých vozidel
 • jejich trasu a ujetou vzdálenost
 • tankování a spotřebu

„Spolupráci s dodavatelem hodnotím jako úspěšnou a zvlášť oceňuji vstřícný přístup O2. Všechny termíny realizace byly dodrženy a všechny implementační práce, počínaje uzavře-
ním smlouvy a konče školením, proběhly bez jakýchkoli problémů, přestože k zprovoznění došlo ve velmi krátkém časovém období.“
– Ing. Milada Selecká, vedoucí obchodního úseku

O společnosti

Technické služby Hradec Králové zajišťuji řadu služeb důležitých pro chod města a spokojeny život jeho občanů i návštěvníků.

Reagují na požadavky občanů, dispečinku dopravního podniku, městské policie, správy a údržby silnic, starají se o veřejné osvětlení, odstraňování poruch, údržbu městské zeleně, sekání a odvoz trávy, údržbu stromů, výsadbu květin, hřbitovy či útulek a samozřejmě o čištění města či dopravní značení.

Spravují a udržují městské nemovitosti, například školská zařízení a sportoviště, vodní plochy, sochy, kašny a fontány. Vše se samozřejmě neobejde bez využití nejrůznějších dopravních prostředků a techniky.

Mohlo by vás zajímat

Kdy se mi služba hodí

 • Potřebuji mít přehled o firemních vozidlech (osobních, nákladních, atd.), kde se nacházejí, kolik ujela km, jaká je jejich spotřeba a využití.
 • Potřebuji průkazně vykazovat ujeté kilometry pro fakturaci služeb.
 • Potřebuji mít z bezpečnostních důvodů přehled o pohybu pěších zaměstnanců v terénu (kurýrní služby, záchranné a bezpečnostní složky, těžební průmysl aj.).
 • Chci snížit rizika zneužívání služebních vozidel k soukromým účelům.

Jak O2 CarControl šetří náklady

 • Uspoříte čas strávený ručním vedením knihy jízd
 • Snížíte provozní náklady (opotřebení vozů, opravy, údržba, spotřeba), a to sledováním, jak se řidič k vozidlu chová - překračování rychlosti, akcelerace, volba tras, nebo dalších parametrů vozidla
 • Optimalizujete trasy
 • Sjednejte si ve vaší pojišťovně slevu na havarijním pojištění na krádež vozidla až do výše 20%. Dle definice většiny pojišťoven služba O2 Car Control splňuje požadované parametry na zabezpečení vozidla pasivním vyhledáváním.

Oborová řešení

Sledování domíchávačů betonu
Automatizované vyhodnocování a hlídání míst vykládky. Více

Sledování přepravy zvířat
Vzdálená kontrola, dokladování cesty a monitoring podmínek v přepravním prostoru. Více

Sledování vozidel technických služeb
Kontrola a dokladování činnosti speciálních údržbových vozidel (sypače, kropicí, čisticí a popelářské vozy). Více

Fungování v zahraničí

Službu O2 Car Control můžete plnohodnotně využívat pro vozidla pohybující se po celé Evropě.

Nabízené varianty služby uspokojí jak zákazníky, jejichž vozidla se v zahraničí pohybují pouze výjimečně, tak zákazníky s vysokými požadavky na sledování vozidel bez ohledu na státní hranice. To vše pouze za běžné ceny datových či SMS přenosů, bez paušálů či aktivačních poplatků.

Zavolejte nám 800 111 777