Sledování přepravy zvířat

Vzdálená kontrola a dokladování cesty včetně podmínek v přepravním prostoru

Řešení jsme vyvinuli pro potřeby přepravy zvířat a jiného zboží (např. potraviny), kde je kromě polohy vozidla potřeba sledovat i teplotu a případné otevření přepravního prostoru. Splňuje všechny požadavky nařízení EU č. 1/2005, které je třeba dodržovat od 1. 1. 2007.

Jak vám pomůže

 • Sledování trasy a přepravních podmínek pro vozidla přepravující živá zvířata (od 1. 1. 2007 pro vozidla nově uvedená do provozu, od 1. 1 2009 pro všechna vozidla).
 • Kontrola teploty přepravního prostoru, času a dodržování povinných zastávek a dalších parametrů přepravy.
 • Uchování záznamů minimálně po dobu 18 měsíců.
 • Uživatelům našeho řešení zajišťujeme udržení shody s podmínkami nařízení EU č. 1/2005.

Kde ho využijete

Řešení je vhodné pro přepravy, které se musí řídit nároky nařízení EU 1/2005. Hlavní skupinou zákazníků jsou tedy dopravci převážející živá zvířata a výrobci příslušných nástaveb pro vozidla. Vytvořený systém můžete úspěšně použít i v dalších případech, kdy nutně potřebujete sledovat stav přepravního prostoru (teplota a další parametry).

Jak řešení funguje

Řešení je založeno na službě O2 Car Control, která je rozšířena o:

 • 3 čidla teploty umístěná v přepravním prostoru
 • čidla otevření nákladového prostoru
 • případné sledování odpojení přívěsu
 • reporty plnění přepravních podmínek
 • zobrazení přepravních podmínek na trase pomocí mapového podkladu
 • výstrahy při dosahování limitních hodnot stanovených nařízením EU
 • garanci dostupnosti dat minimálně po dobu tří let včetně zajištění archivace, zálohování a obnovy dat

Nepřetržité sledování nákladu

Náklad může být pod trvalým dohledem, tj. data se přenášejí jak během stání, tak během jízdy. Jednotka O2 Car Control ihned přenáší data včetně aktuální polohy vozidla na portál, na kterém můžete zjištěné údaje on-line sledovat, interpretovat a reportovat.

Použitá jednotka měří teplotu v rozsahu -45 až +150 °C s rozlišením 1 °C a přesností lepší než 0,5 °C. Sledovat lze stav 4 digitálních vstupů.

Orientační odhad zprovoznění

Mohlo by vás zajímat

Kdy se mi služba hodí

 • Potřebuji mít přehled o firemních vozidlech (osobních, nákladních, atd.), kde se nacházejí, kolik ujela km, jaká je jejich spotřeba a využití.
 • Potřebuji průkazně vykazovat ujeté kilometry pro fakturaci služeb.
 • Potřebuji mít z bezpečnostních důvodů přehled o pohybu pěších zaměstnanců v terénu (kurýrní služby, záchranné a bezpečnostní složky, těžební průmysl aj.).
 • Chci snížit rizika zneužívání služebních vozidel k soukromým účelům.

Jak O2 CarControl šetří náklady

 • Uspoříte čas strávený ručním vedením knihy jízd
 • Snížíte provozní náklady (opotřebení vozů, opravy, údržba, spotřeba), a to sledováním, jak se řidič k vozidlu chová - překračování rychlosti, akcelerace, volba tras, nebo dalších parametrů vozidla
 • Optimalizujete trasy
 • Sjednejte si ve vaší pojišťovně slevu na havarijním pojištění na krádež vozidla až do výše 20%. Dle definice většiny pojišťoven služba O2 Car Control splňuje požadované parametry na zabezpečení vozidla pasivním vyhledáváním.

Oborová řešení

Sledování domíchávačů betonu
Automatizované vyhodnocování a hlídání míst vykládky. Více

Sledování přepravy zvířat
Vzdálená kontrola, dokladování cesty a monitoring podmínek v přepravním prostoru. Více

Sledování vozidel technických služeb
Kontrola a dokladování činnosti speciálních údržbových vozidel (sypače, kropicí, čisticí a popelářské vozy). Více

Fungování v zahraničí

Službu O2 Car Control můžete plnohodnotně využívat pro vozidla pohybující se po celé Evropě.

Nabízené varianty služby uspokojí jak zákazníky, jejichž vozidla se v zahraničí pohybují pouze výjimečně, tak zákazníky s vysokými požadavky na sledování vozidel bez ohledu na státní hranice. To vše pouze za běžné ceny datových či SMS přenosů, bez paušálů či aktivačních poplatků.

Zavolejte nám 800 111 777